ExcelFontStyle

Nastaví styl písma
declare procedure ExcelFontStyle dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelFontStyle("A", "1", "BI")
ExcelFontStyle(Col, Row, Style)

Parametry

Col

Typ: string

Identifikátor sloupce buňky

Row

Typ: string

Identifikátor řádku buňky.

Style

Typ: string

Vstupní proměnná, může obsahovat více hodnot (např. 'UB'). Možné hodnoty jsou:

  • "B" - tučné písmo
  • "I" - kurzíva
  • "U" - podtržené písmo

Popis

Nastaví styl písma na tučné, kurzívu či podtržené.

Ukázky volání

  • Tučná kurzíva v buňce A1
    ExcelFontStyle("A", "1", "BI")