ExcelHyperlinkOnList

Vytvoří odkaz na list či buňku v aplikace Excel
declare procedure ExcelHyperlinkOnList dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelHyperlinkOnList ("A", "1", "List1!B2")
ExcelWrite(Col, Row, List)

Parametry

Col

Typ: string

Identifikátor sloupce buňky, která bude přeměněna na odkaz.

Row

Typ: string

Identifikátor řádku buňky, která bude přeměněna na odkaz.

List

Typ: string

Název cílového listu, na který bude odkaz směřovat (např. 'List1'). Je možné použít také odkaz přímo na buňku (např. 'List1!B2').

Popis

Obsah zadané buňky převede na odkaz směřující na jiný list či buňku.

Ukázky volání

  • Zapsaný text převede na odkaz (List1 - buňka B2)
    ExcelHyperlinkOnList ("A", "1", "List1!B2")