ExcelImportImage

Vloží do xls obrázek ze souboru
declare procedure ExcelImportImage dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelImportImage("a", "5", "c:\obr.bmp")
ExcelImportImage(Column, Row, FilePath)

Parametry

Column

Typ: string

Sloupec, kam bude obrázek umístěn.

Row

Typ: string

Řádka, kam bude obrázek umístěn.

FilePath

Typ: string

Celá cesta + název obrázku.

Popis

Obrázek je vložen na danou pozici.

Ukázky volání

  • Vloží obrázek do buňky A5.
    ExcelImportImage("a", "5", "c:\obr.bmp")
  • Vloží obrázek do buňky A5.
    ExcelImportImage("1", "5", " c:\obr.bmp")