ExcelImportImageWithMacro

Vloží do xls obrázek ze souboru a přiřadí mu makro
declare procedure ExcelImportImageWithMacro dll "ActualDocument" (string, string, string, string, integer, integer)
ExcelImportImageWithMacro("a", "5", "OtevriProces", "c:\obr.bmp", 2, 2)
ExcelImportImageWithMacro(Column, Row, MacroName, FilePath, TopOffset, LeftOffset)

Parametry

Column

Typ: string

Sloupec, kam bude obrázek umístěn.

Row

Typ: string

Řádka, kam bude obrázek umístěn.

MacroName

Typ: string

Název makra, které bude přiřazené obrázku.

FilePath

Typ: string

Celá cesta + název obrázku.

TopOffset

Typ: integer

Odsazení shora.

LeftOffset

Typ: integer

Odsazení zleva.

Popis

Obrázek je vložen na pozici určenou identifikátorem buňky. Dále je možné nastavit odsazení zleva a shora.

Ukázky volání

  • Vloží obrázek do buňky A5, odsazení zleva a shora: 2px
    ExcelImportImageWithMacro("a", "5", "OtevriProces", "c:\obr.bmp", 2, 2)
  • Pouze vlozi obrazek; bez odsazení
    ExcelImportImageWithMacro("1", "5", "", "c:\obr.bmp", 0, 0)