ExcelListRename

Přejmenuje list v otevřeném dokumentu aplikace Excel
declare function ExcelListRename dll "ActualDocument" (string, string): boolean
ExcelListRename("stareJmeno", "noveJmeno")
ExcelListRename(OldName, NewName)

Parametry

OldName

Typ: string

Staré jméno listu.

NewName

Typ: string

Nové jméno listu.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl list úspěšně přejmenován.

Popis

Funkce přejmenuje list v otevřeném dokumentu aplikace Excel.

Ukázky volání

  • ExcelListRename("stareJmeno", "noveJmeno")