ExcelLock

Nastaví heslo dokumentu v aplikaci Excel
declare function ExcelLock dll "ActualDocument" (string, string): boolean
ExcelLock("heslo", "")
ExcelLock(Pass, Params)

Parametry

Pass

Typ: string

Heslo pro zamčení souboru.

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý. Zadejte "" .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda bylo úspěšně nastaveno heslo dokumentu v aplikaci Excel.

Popis

Funkce nastaví heslo dokumentu v aplikaci Excel.

Ukázky volání

  • ExcelLock("heslo", "")