ExcelLockX

Nastaví heslo dokumentu v aplikaci Excel
declare procedure ExcelLockX dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelLockX("c:\a.xls", "list1", "Heslo")
ExcelLockX(FileName, Sheet, Pass)

Parametry

FileName

Typ: string

Celá cesta + název souboru.

Sheet

Typ: string

Jméno listu.

Pass

Typ: string

Heslo k uzamčení.

Popis

Procedura nastaví heslo dokumentu v aplikaci Excel.

Ukázky volání

  • ExcelLockX("c:\a.xls", "list1", "Heslo")