ExcelOpenForWrite

Jde o vylepšené otevírání xls souboru
declare function ExcelOpenForWrite dll "ActualDocument" (string, string): boolean
otevreno := ExcelOpenForWrite("soubor", "list")
ExcelOpenForWrite(FileName, Sheet)

Parametry

FileName

Typ: string

Soubor, který se funkce snaží otevřít.

Sheet

Typ: string

Jméno listu.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Pokud je možné do xls souboru zapisovat a otevře se, pak se vrací true . Pokud není, pak se funkce snaží tento soubor otevřít 10x a pokaždé čeká 1 vteřinu. Pokud se to nepovede ani na desátý pokus, pak je vráceno false .

Popis

Jde o vylepšené otevírání xls souboru, kdy je předem testováno, zda je možné do tohoto souboru zapisovat.

Ukázky volání

  • otevreno := ExcelOpenForWrite("soubor", "list")