ExcelPageOrientation

Nastaví orientaci stránky
declare function ExcelPageOrientation dll "ActualDocument" (string): boolean
ExcelPageOrientation("navysku")
ExcelPageOrientation(Orientation)

Parametry

Orientation

Typ: string

Orientace stránky. Nabývá hodnot: navysku , nasirku .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla úspěšně nastavena orientace stránky.

Popis

Funkce nastaví orientaci stránky.

Ukázky volání

  • ExcelPageOrientation("navysku")