ExcelRead2

Načte jednu hodnotu z otevřeného xls souboru číslo 2
declare procedure ExcelRead2 dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelRead2("a", "5", vysledek)
ExcelRead2(Column, Row, Promena)

Parametry

Column

Typ: string

Sloupec cílové buňky.

Row

Typ: string

Řádka cílové buňky.

Promena

Typ: string

Hodnota buňky.

Popis

Sloupec a je také možné zadat pořadovým číslem. K dispozici je také ExcelRead , který pracuje s prvním xls souborem.

Ukázky volání

  • Do proměné se uloží hodnota buňky A5 z listu "list1".
    ExcelRead2("a", "5", vysledek)
  • Do proměné se uloží hodnota buňky A5 z listu "list1".
    ExcelRead2("1", "5", vysledek)