ExcelReadX

Načtení jedné hodnoty z aplikace Excel
declare procedure ExcelReadX dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string)
ExcelReadX("c:\test.xls", "list1", "a", "5", vysledek)
ExcelReadX(FileName, Sheet, Column, Row, Value)

Parametry

FileName

Typ: string

Celá cesta + název souboru.

Sheet

Typ: string

Jméno listu.

Column

Typ: string

Sloupec cílové buňky.

Row

Typ: string

Řádka cílové buňky.

Value

Typ: string

Hodnota buňky.

Popis

Funkce otevře xls soubor, načte jednu hodnotu a soubor zavře.

Ukázky volání

  • Do proměné "vysledek" se uloží hodnota buňky "a5" z listu "list1" a souboru "c:\test.xls"
    ExcelReadX("c:\test.xls", "list1", "a", "5", vysledek)