ExcelRowAutoFit

Nastaví vybraným buňkám automaticky potřebnou výšku
declare function ExcelRowAutoFit dll "ActualDocument" (string, string): integer
ExcelRowAutoFit("A1", "A3")
ExcelRowAutoFit(Cell1, Cell2)

Parametry

Cell1

Typ: string

Počáteční buňka oblasti.

Cell2

Typ: string

Koncová buňka oblasti.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 v případě úspěšného provedení, 0 v případě neúspěchu.

Popis

Nastaví automaticky výšku řádků dle hodnot obsažených v buňkách náležících do stanovené oblasti.

Ukázky volání

  • Nastaví výšku řádků 1 - 3 dle hodnot ve sloupci A.
    ExcelRowAutoFit("A1", "A3")

Viz také