ExcelSetHeaderOrFooter

Nastavuje záhlaví nebo zápatí
declare procedure ExcelSetHeaderOrFooter dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelSetHeaderOrFooter("Zápatí střed","FCA", "FTDD")
ExcelSetHeaderOrFooter(Text, HFParams, CommonSettings)

Parametry

Text

Typ: string

Text, který bude vložen do záhlaví nebo zápatí.

HFParams

Typ: string

Nastavení druhu a pozice:

 • Na první pozici obsahuje znak 'H' pro záhlaví nebo 'F' pro zápatí.
 • Na druhé pozici obsahuje znak 'L' pro zarovnání vlevo, 'C' pro zarpvnání na střed, 'R' pro zarovnání vpravo.
 • Na třetí pozici obsahuje 'A' pro nastavení záhlaví nebo zápatí na všech stránkách, 'F' pro nastavení na první stránce, 'O' (odd) pro nastavení na liché stránce, nebo 'E' (even) pro nastavení na sudé stránce. POZOR: Toto je závislé i na nastavení parametru CommonSettings .

CommonSettings

Typ: string

Obecná nastavení záhlaví a zápatí. Doporučuji mít stejná pro všechna volání procedury, protože změna nastavení může ovlivnit i předchozí volání.

 • Hodnota níže uvedených nastavení je zadávána pomocí znaku: T - pravda, F - nepravda, D - default
 • Na první pozici je uvedeno, zda se má lišit záhlaví a zápatí na první stránce, default F.
 • Na druhé pozici je uvedeno, zda má být záhlaví a zápatí různé na sudých a lichých stránkách, default F.
 • Na třetí pozici je uvedeno, zda má mít záhlaví a zápatí měřítko s dokumentem, defalut T.
 • Na čtvrté pozici je uvedeno, zda má být záhlaví a zápatí zarovnáno s okraji stránky, default T.

Popis

Nastaví v dokumentu záhlaví nebo zápatí. Dokument musí být nejprve otevřen funkcí ExcelOpen a po skončení zavřen pomocí ExcelClose .

Ukázky volání

 • Nastaví zápatí na hodnotu "Zápatí střed" zarovnanou na střed, bude jiné na první stránce
  ExcelSetHeaderOrFooter("Zápatí střed","FCA", "FTDD")