ExcelSheetDelete

Smaže list v sešitu
declare function ExcelSheetDelete dll "ActualDocument" (string): boolean
ExcelSheetDelete("List1")
ExcelSheetDelete(Which)

Parametry

Which

Typ: string

Název listu, který má být smazán.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl list úspěšně smazán.

Popis

Funkce smaže list v sešitu.

Ukázky volání

  • Smaže List1
    ExcelSheetDelete("List1")