ExcelSheetsSelect

Vybere listy v otevřeném dokumentu aplikace Excel
declare function ExcelSheetsSelect dll "ActualDocument" (string, string, string, string): boolean
ExcelSheetsSelect(SelectedSheets, Delimiter, ActiveSheet, Params)

Parametry

SelectedSheets

Typ: string

Seznam listů pro výběr, listy jsou odděleny oddělovačem zadaným v dalším parametru.

Delimiter

Typ: string

Oddělovač názvů listů v seznamu.

ActiveSheet

Typ: string

Název listu, který bude po výběru aktivní. Musí jít o jeden list z vybraných.

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý, zadejte "" .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zdy byl/y vybrány list/y.

Popis

Funkce vybere listy v otevřeném dokumentu aplikace Excel.