ExcelWrapText

Zalomí texty v buňkách
declare function ExcelWrapText dll "ActualDocument" (string, string, boolean): boolean
ExcelWrapText("A1", "A10", true)
ExcelWrapText(Cell1, Cell2, Wrap)

Parametry

Cell1

Typ: string

Buňka označující začátek vybrané oblasti.

Cell2

Typ: string

Buňka označující začátek vybrané oblasti.

Wrap

Typ: boolean

Hodnota určující, zda mají být texty zalomeny.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda došlo k úpravě zalomení textů. V případě chyby je výsledkem false .

Popis

Ve všech buňkách spadajících do zadané oblasti upraví zalomení textů dle Wrap .

Ukázky volání

  • Zalomí texty v buňkách A1 - A10.
    ExcelWrapText("A1", "A10", true)