Execute

Spuštění externí aplikace
declare procedure Execute dll "ActualDocument" (string, string, string, boolean)
Execute(FileName, Param1, Param2, Wait)

Parametry

FileName

Typ: string

Umístění externí aplikace, která má být spuštěna.

Param1

Typ: string

Param2

Typ: string

text

Wait

Typ: boolean

Lze nastavit, zda má enTeam Workflow Manager čekat než externí program doběhne, nebo zda má běžet dále.

Popis

Spustí program a umožňuje mu předat dva parametry. Ty jsou předány tak, že jsou kolem každého slova uvozovky. Parametrem wait lze nastavit, zda má enTeam Workflow Manager čekat než program doběhne, nebo zda má běžet dále. Pokud je první parametr "withoutquot", pak se předá pouze druhý parametr a nebude ohraničen závorkami.