ExportAttachmentById

Uloží přílohu procesu na disk
declare function ExportAttachmentById dll "ActualDocument" (string, string, string, string, pointer): string
FileName := ExportAttachmentById("ENTEAM_000000D","ENTEAM  _000000E0e", "", "", actualdocument)      
ExportAttachmentById(DocKey, AttachmentId, Folder, Params, ActualDocument)

Parametry

DocKey

Typ: string

Obsahuje id procesu. Pro aktuální proces je možné zadat prázdný řetezec nebo klíčové slovo actualdocument .

AttachmentId

Typ: string

ID přílohy, která bude uložena na disk.

Folder

Typ: string

Složka na disku, do které bude příloha uložena. Je-li zadáno "" , je příloha uložena do složky TEMP (dle systémové proměnné).

Params

Typ: string

Zatím nevyužito, zadejte "" .

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument odkazující na aktuální proces. Je-li zadáno nil , vytváří se nové připojení k enTeam (pomalejší).

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací plnou cestu k uloženému souboru. Pokud dojde k nějaké chybě, je výsledkem "" . Chybu lze vyzvednout pomocí funkce GetLastErrorMessage .

Popis

Uloží přílohu procesu na disk dle jejího ID.

Ukázky volání

  • Uloží přílohu procesu na disk.
    FileName := ExportAttachmentById("ENTEAM_000000D","ENTEAM  _000000E0e", "", "", actualdocument)