GetLastErrorMessage

Vrací chybovou zprávu posledního volání procedury nebo funkce
declare function GetLastErrorMessage dll "ActualDocument" (): string
ErrorMessage := GetLastErrorMessage()
GetLastErrorMessage()

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací chybovou zprávu.

Popis

Funkce vrací chybovou zprávu posledního volání procedury nebo funkce (dále jen funkce) knihovny. Lze použít pouze s podporovanými funkcemi. Zda je tento způsob předání chybové zprávy podporován, nalezenete v dokumentaci dané funkce. Pokud nenastala chyba během posledního volání funkce, měl by být vrácen prázdný řetězec.

Ukázky volání

  • ErrorMessage := GetLastErrorMessage()

Viz také