FileExistsOnHdd

Testuje existenci souboru na disku
declare function FileExistsOnHdd dll "ActualDocument" (string): boolean
FileExistsOnHdd("c:\temp\souboru.txt")
FileExistsOnHdd(FileName)

Parametry

FileName

Typ: string

Název souboru.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Výstupem funkce je true v případě existence souboru nebo false pokud soubor neexistuje.

Popis

Funkce testuje existenci souboru na disku.

Ukázky volání

  • FileExistsOnHdd("c:\temp\souboru.txt")