FileSetAttributes

Nastaví atributy uvedenému souboru
declare function FileSetAttributes dll "ActualDocument" (string, integer): integer
Success := FileSetAttributes("c:\Text.txt", 1)
FileSetAttributes(FileName, Attr)

Parametry

FileName

Typ: string

Cesta k souboru, kterému budou nastaveny požadované atributy.

Attr

Typ: integer

Požadované atributy souboru. Pokud chceme nastavit více atributů současně, dosadíme součet hodnot uvedených níže, např. pro systémový soubor jen pro čtení doplníme 5 (4 + 1).

Kódy atributů:
  • faReadOnly = 1
  • faHidden = 2
  • faSysFile = 4
  • faVolumeID = 8
  • faDirectory = 16
  • faArchive = 32

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 0 byla-li operace úspěšná. Pokud soubor neexistuje, vrátí -1. Pokud dojde k jiné chybě, je vrácen kód chyby odpovídající WINAPI funkci SetFileAttributes .

Popis

Funkce nastaví atributy uvedenému souboru.

Ukázky volání

  • Nastaví souboru atrubut "jen pro čtení"
    Success := FileSetAttributes("c:\Text.txt", 1)