FileSizeonHDD

Zjistí velikost souboru
declare function FileSizeonHDD dll "ActualDocument" (string, var integer): boolean
FileExist := FileSizeonHDD("c:\Temp\File.txt", Size)
FileSizeonHDD(sFileName, size)

Parametry

sFileName

Typ: string

Plná cesta k souboru.

size

Typ: integer

Výstupní parametr obsahující velikost souboru v bajtech . Pokud se nepovedlo velikost načíst, vrátí -1 .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrátí true , pokud soubor existuje, jinak vrátí false .

Popis

Zjistí velikost souboru na disku.

Ukázky volání

  • FileExist := FileSizeonHDD("c:\Temp\File.txt", Size)