FindDocIDbyDoctitle

Vrátí ID procesu, který je zadán svým názvem
declare procedure FindDocIDbyDoctitle dll "ActualDocument"(string, string)
FindDocIDbyDoctitle("Pojistná smlouva: ", ID)
FindDocIDbyDoctitle(DocTitle, DocID)

Parametry

DocTitle

Typ: string

Název procesu.

DocID

Typ: string

ID procesu.

Popis

Vrátí ID procesu, který je zadán svým názvem. Pokud je více výsledků, je vrácen první nalezený. V případě, že není nalezen žádný proces, je v proměnné DocID vrácen řetězec "Not found" , v případě chyby "Error" .

Ukázky volání

  • FindDocIDbyDoctitle("Pojistná smlouva: ", ID)