ForceDirs

Vytvoří novou složku
declare function ForceDirs dll "ActualDocument" (string): boolean
ForceDirs("c:\Dir1\Dir12\Dir123")
ForceDirs(Path)

Parametry

Path

Typ: string

Struktura nových složek.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se podařilo řádně vytvořit všechny složky. V opačném případě vrací false .

Popis

Funkce vytvoří novou složku včetně složek nadřazených (rodičovských), pokud neexistují.

Ukázky volání

  • ForceDirs("c:\Dir1\Dir12\Dir123")