FormatCurrStr

Naformátuje desetinné číslo zadané jako řetězec
declare function FormatCurrStr dll "ActualDocument" (string, string): string
FormatStr := FormatCurrStr("#,###,##0.00", "5400,7")
FormatCurrStr(AFormat, AValue)

Parametry

AFormat

Typ: string

Formátovací řetězec

Znak Popis
0 Vynucené zobrazení číslice nebo 0.
# Nepovinné zobrazení číslice.
, Vynucené zobrazení tisíců
. Vynucené zobrazení desetinného místa.
E+ Vynucené zobrazení exponentu.
E- Nepovinné zobrazení exponentu.
; Oddělovač formátu kladných, záporných a nulových hodnot.

AValue

Typ: string

Formátované číslo zadané jako řetězec.

Návratová hodnota

Typ: string

Zformátované číslo. Příklady:
AFormat AValue Výsledek
##### 1234,567 1235
00000 1234,567 01235
0 1234,567 1235
#,##0 1234,567 1 235
,0 1234,567 1 235
0.000# 1234,567 1234,567
0####.0 1234,567 01234,6
0.0000000E+00 1234,567 1,2345670E+03
0.0000000E-00 1234,567 1,2345670E03
#.#######E-## 1234,567 1,234567E3
Value = 0 1234,567 Value = 1235
0.0 -1234,567 -1234,6
0.0 CR;0.0 DB -1234,567 1234,6 DB
0.0 CR;0.0 DB 1234,567 1234,6 CR
0.0 0,012 0,0
0.0;-0.0;Nothing 0,012 Nothing

Popis

Dle formátu zadaného v parametru AFormat zformátuje reálné číslo zadané jako řetězec. Formát podléhá pravidlům podle parametru AValue .

Ukázky volání

 • Výsledek: 5 400,70
  FormatStr := FormatCurrStr("#,###,##0.00", "5400,7")
 • Výsledek: 2 400 000,00
  FormatStr := FormatCurrStr("#,###,##0.00", "2400000")
 • Výsledek: 0,00
  FormatStr := FormatCurrStr("#,###,##0.00", "0")
 • Výsledek: Součet = 12 345,7
  FormatStr := FormatCurrStr("Součet = #,###,##0.0", "12345,6789")
 • Výsledek: 00123
  FormatStr := FormatCurrStr("00000", "123")

Viz také