ForwardStepInActualProcess

Převede pracovní krok v právě otevřeném procesu na uživatele "sdílené složky"
declare procedure ForwardStepInActualProcess dll "ActualDocument" (string, pointer)
ForwardtepInActualProcess("Přijetí faktury", actualdocument)
ForwardStepInActualProcess(StepName, AD)

Parametry

StepName

Typ: string

Jméno pracovního kroku.

Typ: string

Klíčové slovo actualdocument

Popis

Procedura převede pracovní krok v právě otevřeném procesu na uživatele "sdílené složky".

Ukázky volání

  • ForwardtepInActualProcess("Přijetí faktury", actualdocument)