GetAsciiCharByDec

Vrací znak, který je definován decimálním ASCII kódem
declare function GetAsciiCharByDec dll "ActualDocument" (integer): string
LineBreak := GetAsciiCharByDec(10)
GetAsciiCharByDec(ACode)

Parametry

ACode

Typ: integer

Decimální identifikátor ASCII kódu požadovaného znaku.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací znak odpovídající ASCII kódu.

Popis

Funkce vrátí jeden znak, který je definován decimálním ASCII kódem v první vstupní proměnné ACode .

Ukázky volání

  • LineBreak := GetAsciiCharByDec(10)