GetAsciiCharByHex

Vrací znak, který je definéván hexadecimálním ASCII kódem
declare function GetAsciiCharByHex dll "ActualDocument" (string): string
CR := GetAsciiCharByHex("0D")
GetAsciiCharByHex(ACode)

Parametry

ACode

Typ: string

Hexadecimální identifikátor ASCII kódu požadovaného znaku. Volitelně může obsahovat i tzv. hexadecimální notaci (Pascal) - $ (tj. 0D vs. $0D ).

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací znak odpovídající ASCII kódu. V případě chyby je vrácen prázdný řetězec.

Popis

Funkce vrátí jeden znak, který je definován hexadecimálním ASCII kódem v první vstupní proměnné ACode .

Ukázky volání

  • Vrací znak "Carriage Return"
    CR := GetAsciiCharByHex("0D")
  • Vrací znak "Line Feed"
    LF := GetAsciiCharByHex("0A")