GetAttributeValueFromTemplate

Ze zadané role načte hodnotu jejího atributu
declare procedure GetAttributeValueFromTemplate dll "ActualDocument" (string, string, string)
GetAttributeValueFromTemplate("technik", "vedouci", s)
GetAttributeValueFromTemplate(Template, Attribut, Value)

Parametry

Template

Typ: string

Název role.

Attribut

Typ: string

Název atributu.

Value

Typ: string

Hodnota atributu.

Popis

Procedura načte ze zadané role hodnotu jejího atributu.

Ukázky volání

  • GetAttributeValueFromTemplate("technik", "vedouci", s)