GetCharFromString

Vrací znak z řetězce určený svou pozicí
declare procedure GetCharFromString dll "ActualDocument" (string, string, integer)
GetCharFromString("abcde", znak, 3)
GetCharFromString(Text, Char, Position)

Parametry

Text

Typ: string

Řetězec, ve kterém se hledá znak.

Char

Typ: string

Hledaný znak.

Position

Typ: integer

Pozice znaku.

Popis

Procedura vrací znak z řetězce určený svou pozicí.

Ukázky volání

  • GetCharFromString("abcde", znak, 3)