GetCurrency

Měnu zadanou jako řetězec převede do proměnné typu currency
declare function GetCurrency dll "ActualDocument" (string): currency
wkf.hodnota := GetCurrency("3,20")
GetCurrency(Pin)

Parametry

Pin

Typ: string

Měna zadaná jako řetězec.

Návratová hodnota

Typ: currency

Měna převedena na typ currency.

Popis

Funkce převede měnu uloženou ve stringu do proměnné typu currency.

Ukázky volání

  • wkf.hodnota := GetCurrency("3,20")