GetDirContain

Vrací obsah (soubory či složky) adresáře
declare function GetDirContain dll "ActualDocument" (string, string, integer, string): string
sFiles := GetDirContain("c:\enTeam\bin", "", -1, "|")
GetDirContain(Path, Filter, Type, Delimiter)

Parametry

Path

Typ: string

Cesta adresáře, jehož obsah se bude vracet.

Filter

Typ: string

Lze používat zástupné znaky:

zástupný znak popis
* zastupuje více znaků
? zastupuje jeden znak
Pokud je parametr prázný, bude použito *.* .

Type

Typ: integer

Parametr určující typ získaných objektů (souborů či složek). Typy objektů:

 • 1 Read-only files
 • 2 Hidden files
 • 4 System files
 • 8 Volume ID files
 • 16 Directory files
 • 32 Archive files
 • 64 Any file
Např.: pokud chcete získat všechny skryté a systémové soubory sečtěte jejich hodnoty -> 2 + 4 = 6. Nebo lze použít -1 pro získání všech souborů; -2 pro získání všech adresářů.

Delimiter

Typ: string

Oddělovač, znak či řetězec, který bude použit pro oddělení jednotlivých souborů či složek ve výsledném textu. Pozn.: Při práci se soubory je dobré jako oddělovač použít jeden ze znaků, který se v názvu souboru či adresáře nesmí vyskytovat. Jedná se o znaky: /:*?"<>|

Návratová hodnota

Typ: string

Funkce vrací obsah (soubory či složky) adresáře.

Popis

Funkce projde zadaný adresář a vrací soubory či složky odpovídající zadanému typu a filtru.

Ukázky volání

 • Všechny soubory
  sFiles := GetDirContain("c:\enTeam\bin", "", -1, "|")
 • Všechny exe soubory
  sFiles := GetDirContain("c:\enTeam\bin", "*.exe", -1, "|")
 • Všechny soubory začínající enTeam
  sFiles := GetDirContain("c:\enTeam\bin", "enTeam*.*", -1, "|")
 • Všechny adresáře
  sFiles := GetDirContain("c:\enTeam", "", -2, "|")