GetElementCount

Zjistí počet prvků (částí) v textu s oddělovači
declare function GetElementCount dll "ActualDocument" (string, string): integer
iCount := GetElementCount("jedna;dva;tri", ";")
GetElementCount(Contain, Delimiter)

Parametry

Contain

Typ: string

Text (složený z dílčích textů oddělených oddělovači).

Delimiter

Typ: string

Oddělovač.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací počet prvků (částí) v textu s oddělovači.

Popis

Funkce zjistí počet prvků (částí) v textu s oddělovači.

Ukázky volání

  • iCount = 3
    iCount := GetElementCount("jedna;dva;tri", ";")