GetEndOfTheWeek

Poslední datum týdne
declare function GetEndOfTheWeek dll "ActualDocument" (currency): currency
last_date := GetEndOfTheWeek(datum)
GetEndOfTheWeek(Datum)

Parametry

Datum

Typ: currency

Datum.

Návratová hodnota

Typ: currency

Vrací datum posledního okamžiku dne (poslední vyjádřitelný moment v týdnu) stejného týdne, v jakém se nachází vstupní datum.

Popis

Funkce vrací datum posledního okamžiku týdne.

Ukázky volání

  • last_date := GetEndOfTheWeek(datum)