GetEnterExt

Vrátí znaky odřádkování
declare procedure GetEnterExt dll "ActualDocument" (string)
GetEnterExt(ENTER1013)
GetEnterExt(Enter)

Parametry

Enter

Typ: string

Výstupní proměnná obsahující znaky odřádkování.

Popis

Vrací posloupnost ASCII znaků #10#13 , která se používá pro zalomení řádků v některých nestandardních situacích. K dispozici je ještě procedura GetEnter , která vrací znaky v opačném (správném) pořadí.

Ukázky volání

  • GetEnterExt(ENTER1013)