GetFromClipBoard

Získá text nebo obrázek ze schránky
declare procedure GetFromClipBoard dll "ActualDocument"(string, string, string)
GetFromClipBoard(text, cestaKsoubrou, typSchranky)
GetFromClipBoard(Text, Obrazek, Typ)

Parametry

Text

Typ: string

Text načtený ze schránky.

Obrazek

Typ: string

Obrázek načtený ze schránky.

Typ

Typ: string

Typ schránky "picture" nebo "text". Text zatím není podporován.

Popis

Procedura získá text nebo obrázek ze schránky.

Ukázky volání

  • GetFromClipBoard(text, cestaKsoubrou, typSchranky)