GetGuid

Vygenerování unikátního klíče (GUID)
declare function GetGuid dll "ActualDocument" (): string
GetGuid()
GetGuid()

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací vygenerovaný unikátní klíč (GUID).

Popis

Funkce vrací vygenerovaný unikátní klíč (GUID).

Ukázky volání

  • GetGuid()