GetInteger

Převede číselnou proměnnou uloženou jako string do typu integer
declare procedure GetInteger dll "ActualDocument" (string, var integer)
GetInteger(s, a)
GetInteger(In, Out)

Parametry

In

Typ: string

Číslo jako string.

Out

Typ: integer

Číslo jako integer.

Popis

Procedura převede číselnou proměnnou uloženou jako string do typu integer.

Ukázky volání

  • GetInteger(s, a)