GetMDataPredefinedValues

Načte seznam předdefinovaných hodnot pro zvolenou enTeam CRM položku
declare function GetMDataPredefinedValues dll "ActualDocument" (string, string, var integer): string
seznamhodnot := GetMDataPredefinedValues("comp_usr_str_17", "c:\items.txt", i)
GetMDataPredefinedValues(GroupName, FileName, Count)

Parametry

GroupName

Typ: string

Název položky, která umožňuje výběr ze seznamu.

FileName

Typ: string

Název souboru, do kterého se hodnoty uloží. Pokud není název zadán, pak se žádný soubor nebude vytvářet.

Count

Typ: integer

Počet nalezených hodnot.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací seznam předdefinovaných hodnot pro zvolenou enTeam CRM položku.

Popis

Seznam hodnot je ve formátu: hodnota1#$#hodnota2#$#hodnota3 .

Ukázky volání

  • seznamhodnot := GetMDataPredefinedValues("comp_usr_str_17", "c:\items.txt", i)