GetMdataObjectFirstRelation

Na vybrané osobě/firmě nalezne první relaci
declare function GetMdataObjectFirstRelation dll "ActualDocument" (var integer): boolean
GetMdataObjectFirstRelation(i)
GetMdataObjectFirstRelation(Count)

Parametry

Count

Typ: integer

Výstupní parametr obsahující počet nalezených relací.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla nalezena první relace na vybrané osobě/firmě.

Popis

Užitím této funkce dojde k vymazání odkazu na objekty Company a Contact, tzn. není možné dále z nich načítat hodnoty.

Ukázky volání

  • GetMdataObjectFirstRelation(i)