GetProcessListExt

Nevizuálně vytvoří seznam ID procesů, které splňují zadanou podmínku
declare procedure GetProcessListExt dll "ActualDocument" (string, string, pointer)
GetProcessListExt("$DOC_TITLE='*TEST*'", seznamIDprocesu, actualDocument)
GetProcessListExt(Filter, ProcessIDs, AD)

Parametry

Filter

Typ: string

Podmínka filtru.

ProcessIDs

Typ: string

ID procesu. Pokud se jako druhý parametr vloží slovo "rootfolder", pak jsou procesy filtrovány od všech uživatelů, jinak jsou filtrovány ze složky aktuálního uživatele.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Zastaralá procedura, použijte GetProcessListMax .

Podmínka se specifikuje stejne jako v mtbgui. např: ($DOC_TITLE='*TEST*') Procesy se budou vybírat pouze z těch procesů, které má právě přihlášený uživatel v osobní složce. První parametr je podmínka filtru. Druhým je seznam ID procesů oddělených středníkem. Pokud se jako druhý parametr vloží slovo "rootfolder" , pak jsou procesy filtrovány od všech uživatelů, jinak jsou filtrovány ze složky aktuálního uživatele. Funkce je použitelná tehdy, pokud vrácených ID bude méně než 100.

Ukázky volání

  • GetProcessListExt("$DOC_TITLE='*TEST*'", seznamIDprocesu, actualDocument)

Viz také