GetReferenceNumberFromDB

Načte hodnotu z generátoru
declare function GetReferenceNumberFromDB dll "ActualDocument" (string, string, string, integer): string
s := GetReferenceNumberFromDB("FD", "2007", "", 0)
GetReferenceNumberFromDB(Line, Period, Params, CipherCount)

Parametry

Line

Typ: string

Název řady.

Period

Typ: string

Období. Obvykle jde o rok. Místo období (rok), jde použít klíčové slovo actualyear a funkce sama do parametru dosadí aktuální rok.

Params

Typ: string

Pokud je zadáno setcounter a do CipherCount nějaké číslo, pak bude nastaven generátor na toto číslo. Pokud je zadáno list , pak je zobrazen stav číselníků. Pokud je zadáno unlock a v CipherCount je uloženo číslo, pak system sníží generátor o 1 v případě, kdy CipherCount = hodnotě generátoru.

CipherCount

Typ: integer

Pokud je uvedeno jiné číslo než 0, pak výsledek bude vrácen na uvedený počet míst, tzn. že před čísly budou nuly.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací následující pořadové číslo.

Popis

Funkce načte pro zadanou řadu a období další pořadové číslo z číselníku. Pokud nebude v tabulce generátoru záznam, který v sobě kombinuje řadu a období, pak bude přidán nový záznam a vráceno pořadové číslo 1. Místo období (rok), jde použít klíčové slovo actualyear a funkce sama do parametru dosadí aktuální rok.

Ukázky volání

  • s := GetReferenceNumberFromDB("FD", "2007", "", 0)