Storage

Přenos hodnot mezi skripty

Popis

Funkce a procedury sloužící pro ukládání a přenos hodnot mezi skripty (aplikacemi).

U většiny funkcí (výjimkou jsou funkce ukládající do databáze nebo na disk) v této kategorii dojde ke smazání uložených hodnot při uvolnění externí knihovny z paměti (tj. na konci skriptu, kde byla prvně použita). Pokud je potřeba hodnotu uchovat/předat mezi hlavnímy skripty, pak je nutné funkce deklarovat s klíčovým slovem nounload . Například takto:

declare function StorageSetString dll "ScriptEx" (string, string): integer nounload
Knihovna takto nadeklarované funkce bude uvolněna až při ukončení celé aplikace enTeam Workflow Manager.

Funkce

GetProperty Načtení hodnoty klíče
GetPropertyInt Načtení hodnoty klíče
GetReferenceNumberFromDB Načte hodnotu z generátoru
GetStrPropertyDescription Zjištění popisu proměnné
GetStrPropertyFromDB Zápis uživatelské proměnné do databáze
PropertyFromDBConnect Slouží pro připojení k databázi před voláním souvisejících funkcí
PropertyFromDBDisconnect Slouží k odpojení od databáze po připojení pomocí funkce PropertyFromDBConnect
SetProperty Slouží k uschování názvu klíče a jeho hodnoty
SetPropertyInt Slouží k uschování názvu klíče a jeho číselné hodnoty
SetStrPropertyDescription Zápis popisu uživatelské proměnné
SetStrPropertyFromDB Zápis uživatelské proměnné do databáze
ShowPropertyOverview Zobrazení přehledu všech uživatelských proměnných v databázi
StorageClear Vymaže veškeré uložené hodnoty
StorageDelete Vymaže uloženou hodnotu
StorageExists Vrací zda hodnota existuje
StorageGetBoolean Vrací uloženou logickou hodnotu
StorageGetCurrency Vrací uložené reálné číslo
StorageGetDate Vrací uložený datum
StorageGetInteger Vrací uložené číslo
StorageGetString Vrací uložený řetězec
StoragePop Vymaže aktuálně uložené hodnoty a obnoví původní
StoragePush Zazálohuje a vymaže aktuálně uložené hodnoty
StorageSetBoolean Uloží logickou hodnotu
StorageSetCurrency Uloží reálné číslo
StorageSetDate Uloží datum (a čas)
StorageSetInteger Uloží celé číslo
StorageSetString Uloží řetězec

Příklady

ConnectToDB Připojení k databázi
PropertyName Zjistí popis proměnné
PropertyOverview Zobrazí přehled všech uživatelských proměnných v databázi
StringPropertyFromDB Získání hodnoty trvale uložené uživatelské proměnné z databáze.
StrPropertyDescription Ukázka nastavení a získání popisu uživatelské proměnné