GetSimilarTemplates

Vrací seznam podobných rolí, které má uživatel zadaný svým ID
declare function GetSimilarTemplates dll "ActualDocument" (string, string, string, var integer, pointer): string
roles := GetSimilarTemplates(guid, "uctarna", "", i, actualdocument)
GetSimilarTemplates(Guid, TemplateIn, Params, Count, AD)

Parametry

Guid

Typ: string

ID uživatele.

TemplateIn

Typ: string

Název role.

Params

Typ: string

""

Count

Typ: var integer

Počet podobných rolí.

Typ: pointer

Odkaz na actualdocument .

Popis

Seznam rolí oddělených středníkem je výstupem funkce. Výsledkem může být např. uctarna_vedouci;uctarna_externi

Ukázky volání

  • roles := GetSimilarTemplates(guid, "uctarna", "", i, actualdocument)