GetUserGuidListByTemplate

Vrací seznam GUID všech uživatelů ze zadané role
declare function GetUserGuidListByTemplate dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): string
sUserList := GetUserGuidListByTemplate("vedouci", ";", "", actualdocument)
GetUserGuidListByTemplate(Template, Delimiter, Params, AD)

Parametry

Template

Typ: string

Název role.

Delimiter

Typ: string

Oddělovač, který bude použit pro oddělení jednotlivých GUID.

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý parametr.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací seznam GUID všech uživatelů ze zadané role. Jednotlivé řetězce jsou odděleny zadaným oddělovačem.

Popis

Funkce najde roli zadanou parametrem Template a vrací seznam unikátních identifikátorů, které jsou odděleny oddělovačem, který je zadán parametrem Delimiter . V podstatě se jedná o alternativu implementované funkce GetUserListByTemplate . Na rozdíl od této funkce je možné pracovat i s rolemi, které obsahují znak tečky.

Ukázky volání

  • sUserList := GetUserGuidListByTemplate("vedouci", ";", "", actualdocument)

Příklady použití