GetUserIDbyX

Najde ID uživatele dle některé z jeho vlastností
declare function GetUserIDbyX dll "ActualDocument" (string, string): string
userID := GetUserIDbyX("login", "kovarik")
GetUserIDbyX(By, Value)

Parametry

By

Typ: string

Určuje vlastnost, podle které bude v seznamu vyhledáváno. Zatím je podporováno pouze: login, ShortName.

Value

Typ: string

Hodnota vlastnosti.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací ID uživatele.

Popis

Před použitím této funkce musí být otevřeno propojení na MUser funkcí OpenMUser , nebo funkcí OpenMuserExt a zavřeno CloseMUser nebo CloseMUserExt . Pokud podmínce odpovídá více uživatelů, je vráceno ID prvního nalezeného.

Ukázky volání

  • userID := GetUserIDbyX("login", "kovarik")