GetUserInfoExt

Načte parametry z modulu enTeam User
declare procedure GetUserInfoExt dll "ActualDocument" (string, string, string)
GetUserInfoExt("654654-56654-4654654", "email", hodnota)
GetUserInfoExt(Guid, Param, Value)

Parametry

Guid

Typ: string

ID uživatele.

Param

Typ: string

Podporované parametry jsou:

 • email
 • telephone
 • firstname
 • name
 • ShortName
 • language
 • fax
 • position
 • info
 • templates
 • NodeName

Value

Typ: string

Hodnota načtených parametrů.

Popis

Pro uživatele zadaného pomocí jeho guid zapíše do proměné Value zadaný parametr z enTeam User. Nevytváří připojení k enTeam User. Je nutné nejprve zavolat OpenMUser a následně CloseMUser .

Při užití parametru template je nutné do posledního parametru zadat část názvu role, u které chceme ověřit, zda ji uživatel má přidělenou. Pokud ji přidělenou má, pak po návratu z funkce bude v parametru value hodnota true , jinak zde bude false . Příklad: zadáme jako value Leviom, pokud pak má uživatel např. role LeviomUctarna,LeviomVedeni, pak výsledek je true. Funkce není case sensitive.

Pokud se do parametru templates zapíše "exact_templates" , pak hledá roli, která je zapsaná ve value.

Ukázky volání

 • GetUserInfoExt("654654-56654-4654654", "email", hodnota)