GetUsersByRole

Zobrazí uživatele podle role a nechá jednoho vybrat
declare procedure GetUsersByRole dll "ActualDocument" (string, string, string)
GetUsersByRole ("personalni", jmeno, guid)
GetUsersByRole(Role, Name, Guid)

Parametry

Role

Typ: string

Role uživatele.

Name

Typ: string

Jméno uživatele.

Guid

Typ: string

ID uživatele.

Popis

Výstupem je zkratka a ID uživatele.

Ukázky volání

  • GetUsersByRole ("personalni", jmeno, guid)