GetUsersListByRole

Zobrazí uživatele enTeam podle role - výstupem je více uživatelů
declare procedure GetUsersListByRole dll "ActualDocument" (string, string, string)
GetUsersListByRole ("personalni", jmeno, guid)
GetUsersListByRole(Role, ShortNamesList, GuidList)

Parametry

Role

Typ: string

Role uživatelů.

ShortNamesList

Typ: string

Seznam uživatelů.

GuidList

Typ: string

Seznam ID uživatelů.

Popis

Zobrazí uživatele enTeam podle role a nechá z nich uživatele vybrat skupinu. Výstupem jsou zkratky a ID uživatelů. Zkratky a ID jsou odděleny oddělovačem `# .

Ukázky volání

  • GetUsersListByRole ("personalni", jmeno, guid)