GetWKFproperty

Zjistí vlastnost workflow
declare procedure GetWKFproperty dll "ActualDocument" (string, string, string)
GetWKFproperty("Workflow", "GlobalDescription", Value)
GetWKFproperty(WKFname, PropertyName, PropertyValue)

Parametry

WKFname

Typ: string

Jméno workflow.

PropertyName

Typ: string

Požadovaná vlastnost. Podporované hodnoty:

Hodnota Popis
GlobalDescription Popis workflow

PropertyValue

Typ: string

Výstupní proměnná obsahující hodnotu požadované vlastnosti.

Popis

Zjistí hodnotu požadované vlastnosti workflow. Před voláním funkce je nutné vytvořit připojení k Workflow Designer pomocí ConnectWKFpattern , po zjištění hodnoty je nutné zavolat DisconnectWKFpattern pro odpojení od Workflow Designer.

Ukázky volání

  • GetWKFproperty("Workflow", "GlobalDescription", Value)